Petycje
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Petycje wniesione do Wójta Gminy Zagrodno / Rady Gminy Zagrodno w trybie przewidzianym

ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 r., poz. 1195)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma

Stan rozpatrzenia petycji

 

1.

 

 

 

 

 

14.09.2015 r.

 

Wójt Gminy Zagrodno

 

Mariusz Łesiuk

 

 

Wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu Gminy Zagrodno pozycji budżetowych.

 

 

 

 

 

 

pismo

 

1. Petycja przekazana Radnym przez Biuro Rady, odczytana na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 05.11.2015 r.

 

2. W dniu 14.12.2015 r. udzielono odpowiedzi dla Podmiotu wnoszącego petycję.

 

 

2

22.02.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt sp. z o. o

w przedmiocie konieczności analizy stanu faktycznego dotyczącego wydatkowania środków publicznych - w obszarze szkoleń Kadry Urzędniczej

 

 

pismo

22.02.2016 i została przekazana do załatwienia pracownikowi
merytorycznem

Urząd Gminy Zagrodno odpowiadając na petycję, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu22 lutego br. uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek zadekretowano do Sekretarza Gminy- Urszuli Kindler, która zajmuje się koordynacją spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracownikówUrzędu. Z poważaniem Urszula Kindler

3

18.03.2016 r

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

i

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016

pismo

1. W dniu 18.03.2016r.  petycja została przekazana do załatwienia pracownikowi merytorycznemu.

2.W dniu 27.04.2016r. Gmina Zagrodno zgłosiła udział w konkursie „Podwórko NIVEA”

4

12.04.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o

Utworzenie przez Kierownika JSt "biblioteczki samorządowca"

pismo

1. W dniu 26.04.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:

 

Urząd Gminy Zagrodno w nawiązaniu do pisma otrzymanego w dniu 13 kwietnia 2016 r. informuje,że w urzędzie gminy prowadzona jest przez sekretarza gminy “biblioteczka samorządowca” , w którejkompletowane są pozycje książkowe dostępne dla pracowników Urzędu. Z poważaniemUrszula Kindler – sekretarz gminy

 

5

 27.10.2016

Wójt Gminy Zagrodno

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

 Utworzenie w oficjalnej stronie Urzędu Gminy zakładki "Czystsze Powietrze"

pismo

1. W dniu 27.10.2016r. została udzielona odpowiedź na petycję:

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2016r. Urząd Gminy Zagrodno informuje, że na oficjalnej stronie internetowej Urzędu  www.zagrodno.eu  została stworzona zakładka " Czystsze powietrze " w której znajdują się informacje edukacyjne dla mieszkańców Gminy.

6

 

 

 

 

 

 15.01.2017 Urząd Gminy Zagrodno Kacper Pawłowski
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego pismo

W dniu 13.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję:

Odpowiedz

7

 

 

 

 

01.02.2017 Urząd Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej
 pismo

 W dniu 16.02.2017r. została udzielona odpowiedź na petycję:

IU.1431.1.2017

8

25.04.2017

 

 

 

 

Wójt Gminy Zagrodno Mieszkańcy Wsi Olszanica przy drodze Gminnej  nr 585 Petycja w sprawie remontu drogi  pismo  

9

 

 

 

 

 

07.09.2017 Wójt Gminy Zagrodno Szulc-Efekt Sp. z o.o. Petycja w sprawie programu "Wzorowa Łazienka"

pismo

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

 

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES