Rodzina 500+
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Program Rodzina "500 plus" w Zagrodnie

Gmina Zagrodno przystępuje do realizacji Programu "Rodzina 500 plus", który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

 Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Gminy Zagrodno   będzie zajmować się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie na podstawie złożonych wniosków:

 1. w formie papierowej : osobiście lub pocztą,
 2. drogą elektroniczną : za pośrednictwem portalu Emp@tia, platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej.

WAŻNE !

Wniosek składany jest w gminie zamieszkania. Nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Druk wniosku będzie można bezpłatnie uzyskać w GOPS Zagrodno lub pobrać go ze strony internetowej www.zagrodno.eu

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W 2016 r : od dnia wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić 1 kwietnia 2016 r; rodzic będzie miał trzy miesiące – do 30 czerwca 2016 r, aby złożyć wymagane dokumenty: jeśli dotrzyma tego terminu, otrzyma wyrównanie świadczenia za okres od 1 kwietnia; zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po

1 lipca br. spowoduje, że 500 zł będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

W 2017 r. i kolejnych latach wnioski będą składane co roku i przyjmowane od

1 sierpnia.

CZAS WYPŁACANIA ŚWIADCZENIA

 

W pierwszym okresie jego przyznania – od wejścia ustawy w życie, czyli od

1 kwietnia br. do 30 września 2017 r.

W kolejnych okresach jego przyznawania – przez 12 miesięcy ,

od 1 października danego roku do 30 września następnego roku.

! Świadczenie będzie wypłacane w gotówce lub na konto. W przypadku gdy będzie marnotrawione lub wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, Gmina może je przyznać w formie rzeczowej lub opłacenia usług.

 Dodatkowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl

wniosek do pobrania

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES