stypendia
^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

Ogłoszenie dot. składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016.

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (stypendium socjalne) należy składać od dnia 01 września 2015r. do dnia 15 września 2015r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód
z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł z ha przeliczeniowego. Przy wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu sierpniu 2015r.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur lub rachunków od dnia 01 lipca 2015r. wystawionych na wnioskodawcę za poniesione koszty
na cele edukacyjne.

Druki Wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2015/2016 do pobrania w GOPS Zagrodno, pok. Nr 9.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium socjalnego można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie; 59-516 Zagrodno 52;
tel. 76 877 33 98 w. 14.

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES