indeks

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 roku na terenie gminy Zagrodno zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania, poprzez uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie o godz. 17.00 sygnału - „Ogłoszenie alarmu”

   Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.