foto LGD na strone 2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

do udziału w konkursie fotograficznym „KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW”

 

Konkurs został podzielony na dwa tematy:

 

„KACZAWSKIE MINERAŁY”

Celem Konkursu jest promocja obszaru LGD, w szczególności jego największych atutów: stożków powulkanicznych i bogactwa geologicznego poprzez pokazanie różnorodności lokalnych minerałów i atrakcji geoturystycznych oraz edukacja mieszkańców obszaru LGD na temat walorów przyrodniczo-krajobrazowych Krainy Wygasłych Wulkanów.

Zgłoszenia do konkursu na dostępnym formularzu i zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu prosimy przesyłać na adres biura LGD Partnerstwo Kaczawskie w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną do 9 sierpnia 2017r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD).

Wystawa  pokonkursowa oraz uroczyste ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 26 sierpnia 2017r. podczas Kaczawskich Warsztatów Artystycznych w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Zapraszamy!

załączniki:

docformularz_zgłoszeniowy_foto

pdfRegulamin_Konkursu_Fotograficznego_2017