3388

   Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

   W czasie treningu po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu nastąpi uruchomienie syren alarmowych i zostanie wyemitowany sygnał:

- „OGŁOSZENIE ALARMU” ( 3 minutowy modulowany dźwięk syreny)

Po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie, zostanie wyemitowany sygnał:

- „ODWOŁANIE ALARMU” ( 3 minutowy ciągły dźwięk syreny)