^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

baner

Szanowni Państwo,

Od dnia 30.01 do 23.02. 2017 r. trwa nabór projektów w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie projektów w konkursach :

•             Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/601-1-4-1-b-c.html

•             Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WroF

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/603-1-4-2-b-c-zwiekszenie-miedzynarodowej-ekspansji-msp-poprzez-wdrozenie-nowych-modeli-biznesowych-oraz-zwiekszenia-ekspansji-na-rynki-zewnetrzne-konkurs-zit-wrof.html

SCHEMAT 1.4 B c

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na zwiększeniu międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne;
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych;
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 •                MŚP
 •                LGD ( Lokalne Grupy Działania)
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

•             konkurs horyzontalny - ponad 5,3 mln zł

•             ZIT WroF – ponad 7 mln zł

IV. Zasady finansowania projektu

 •                Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;
 •                Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100.000 PLN - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

V. Poziom dofinansowania projektów

•             Intensywność dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia.

VI. Okres realizacji projektu

a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 1-go grudnia 2018 roku.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.4, Poddziałania 1.4.1, Schematu 1.4 Bc można kierować poprzez:

 •                e – maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 •                telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14
 •                lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES