^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

kaczawskie

   Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Szansa na sukces – kompleksowy program wsparcia samozatrudnienia”, gdzie zakwalifikowany uczestnik może otrzymać ponad  33 000zł       bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!!!

DLA KOGO:

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami ,osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
 • zamieszkujące w jednym z następujących  lwóweckiego,      jaworskiego,      jeleniogórskiego ziemskiego,        lubańskiego, złotoryjskiego,       dzierżoniowskiego,        kłodzkiego,          wałbrzyskiego ziemskiego,     kamiennogórskiego,         strzelińskiego.
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

 WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
 • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 22,000 tys. złotych na firmę dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
 • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres  do 12 miesięcy  (łącznie 11 852,76zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Cel Projektu : zwiększenie poziomu samozatrudnienia o co najmniej 39 osób z gr.docelowej na obszarze 10 powiatów objętych
projektem w okresie od 01.2017 do 08.2018.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017r.– sierpień 2018r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: luty-kwiecień 2017r.

SZCZEGÓŁY  NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

www.szansa.euro-concret.pl

Już teraz można zadawać nam pytania

Tel. 500 520 027

e-mail: stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Z góry bardzo dziękujemy za zainteresowanie tematem.


Z poważaniem,
Maciej Nakonieczny
--------------------------------------------
Stowarzyszenie Euro-Concret
ul.Kościuszki 35a 50-011 Wrocław, II piętro oficyna
tel. 71 341 05 19,  kom. 500 520 027
www.euro-concret.pl

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES