^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

usun azbest

     Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

   Termin składania Deklaracji na rok 2018 wraz z wymaganymi załącznikami - do dnia 30 stycznia 2018r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

Czytaj więcej: DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU W 2018 r. 

sport

Wójt Gminy Zagrodno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

Załączniki:

pdfogłoszenie_konkurs_sport_2018

docoświadczenie_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_2018

docwzór_oferty

docwzór_sprawozdanie

docwzór_umowy_2018

pdf185_2017 - Zarządzenie 185.2018

 

3745A8221734D6  

    Szanowni Państwo,

   Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje  na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji . Te inwestycje procentują , bo  obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i wytwarzamy ją w sposób przyjazny dla środowiska.

   Dolnośląska Instytucja Pośredniczą 15 grudnia br. ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”

•             Schemat 3.5.A „ Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami”.

•             Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.

Termin naboru (składania wniosków do dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.

załącznik:

doc3.5._A_B_12.2017

indeks

Harmonogram po zmianach

   

     Urząd Gminy Zagrodno informuje, że w związku z przesunięciem terminu odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości gminy Zagrodno harmonogram w miesiącu styczeń 2018 r. ulega następującym zmianom :

-Radziechów, Olszanica (odpady zmieszane + frakcja mokra) – 8 (pn.)

-Brochocin, Łukaszów, Wojciechów ( frakcja sucha ) – 9 (wt.)

-Uniejowice, Zagrodno (frakcja sucha) – 9 (wt.)

-Zagrodno Osiedle (frakcja mokra + sucha ) – 10 (śr.)

Załącznik:

Harmonogram_I-VI_2018_zmiana.pdf

sesja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że 28 grudnia 2017r. o godz. 08:00 w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.

Załącznik:

sesja_XXXVI.PDF

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES