^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

indeks

   Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności).

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Czytaj więcej: ZDOLNE NGO - VII EDYCJA

 

Rada

   Szanowni Państwo,
niniejsza publikacja jest inicjatywą i efektem pracy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej – powołanego przeze mnie organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej. Rada składa się z młodych ludzi, uczniów i studentów, z całego kraju, których aktywność i zaangażowanie znacznie wykracza poza sprawy szkoły, czy uczelni. Poszczególni członkowie i zastępcy członków Rady mają rozmaite pasje, zainteresowania i poglądy, działają na wielu płaszczyznach i w różnych sferach życia społecznego i politycznego.

Publikacja „O Młodzieżowych Radach”:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/publikacja_rdim_omr-dip_ost.pdf

Z wyrazami szacunku,

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

indeks

   300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny 2018/2019. Od 1 lipca rodziny mogą składać wnioski online o świadczenie z programu „Dobry Start”.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Czytaj więcej: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW - " DOBRY START"

Torba PSPR1 Florian 7m

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagrodno w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Wójt Gminy Pan Tadeusz Szklarz w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Walentego Luszniewskiego przekazał na ręce przedstawicieli OSP defibrylatory oraz Zestawy Ratownictwa Medycznego PSP R1 i tak:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brochocinie otrzymała zestaw PSP R

- Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowie otrzymała zestaw PSP R1,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanicy otrzymała defibrylator,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zagrodnie otrzymała 2 zestawy PSP R1 oraz defibrylator.

   Otrzymany sprzęt pozwoli jednostkom na skuteczniejsze działanie w ratowaniu życia i zdrowia poprzez niesienie pomocy, a w szczególności zwiększy zakres możliwości podejmowanych działań ratowniczych. Doposażenie jednostek OSP w powyższy sprzęt przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Czytaj więcej: NOWY SPRZĘT DLA OSP Z GMINY ZAGRODNO

k1gRHzzJSM

Informacja dla rolników poszkodowanych wskutek klęski żywiołowej – suszy w 2018 r.

   W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w miesiącach od kwietnia do 20 czerwca br. tj. suszą  wiele upraw ozimych uległo częściowemu wyschnięciu. Rolnicy zamierzający ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwie  mogą składać wnioski o powołanie komisji celem oszacowania powstałych strat w gospodarstwie rolnym. Aby rolnicy mogli uzyskać pomoc publiczną w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji , poziom szkód określony w procentach – musi być wyższy niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzający rok w którym wystąpiły szkody.

     Wnioski mogą składać rolnicy, którzy ponieśli szkody w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.

     Obowiązujące druki wniosków są dostępne do pobrania u Sołtysa danej wsi lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 23, a także na stronie internetowej www.zagrodno.eu oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Załącznik:

pdfWniosek

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES