^cofnij
Contact Information
Telephone: 768773396
e-mail:ugzagrodno@zagrodno.eu

Urząd Gminy Zagrodno

zaprasza

 • 1 Gmina Zagrodno

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim. We czesnym średniowieczu rozciągały się tu siedziby Bobrzan i Trzebowian, a około 990 r. omawiany teren znalazł się w granicach państwa polskiego, przyłączony przez Mieszka I wraz z całym Śląskiem. Od XIII w. był częścią Księstwa Legnickiego. W pobliżu Modlikowic zachowały się ślady wczesnośredniowiecznego grodu
  Read Me...
 • 2 Urząd Gminy

  Urząd Gminy Zagrodno Czynny jest: Poniedziałek - Piątek- 7.30 - 15.30
  Read Me...
 • 3 Zamek Grodziec.

  Wśród niewielkich wzniesień Pogórza Kaczawskiego w odległości około 13 km na północny-zachód od Złotoryi zwraca powszechną uwagę potężny bazaltowy (389 m) stożek o zalesionych stokach zwieńczony ruinami zamku – Grodziec. Był to pierwotny gród plemienia Bobrzan przekształcony najprawdopodobniej przez Bolesława Krzywoustego w kasztelanię wzmiankowaną po raz pierwszy w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. Na miejscu tym w nieustalonym okresie wzniesiono zamek, który w 1320 r. przeszedł w ręce rycerskiego rodu Bożywojów. Od nich to, w 1473 r. kupił zamek książę legnicki Fryderyk I, równocześnie rozpoczynając pierwszą rozbudowę, na wzór zamku legnickiego, przerwaną śmiercią księcia w 1488 r.
  Read Me...
 • 4 Wiatraki

  Ferma wiatrowa Zagrodno
  Read Me...
 • 5 Gmina

  Obszar gminy leży u zbiegu dwóch krain geograficznych – urozmaiconego krajobrazowo Pogórza Kaczawskiego i przeważnie płaskiej Wysoczyzny Chojnowskiej. Pod względem geologicznym przebiega tędy uskok tektoniczny, zwany uskokiem brzeżnym sudeckim.
  Read Me...

         Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

   Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

   Na podstawie uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Zagrodno

zaprasza organizacje pozarządowe

  do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wypełnienie formularza konsultacji.

Projekt Programu współpracy oraz formularz konsultacji będą dostępne na stronie internetowej www.zagrodno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

od 17 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w roku 2018.

Wójt Gminy

Tadeusz Szklarz

Załączniki:

pdfUchwała.Projekt_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi

pdfFormularz_Uwag

sesja

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zagrodno, że 8 listopada 2017r. o godz. 08:00 w świetlicy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Załącznik:

pdfXXXIV Sesja

jarmark bozonarodzeniowy 1308 ooooo

 

XI KACZAWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Zespół Pałacowo - Parkowy w Krotoszycach - 10 grudnia 2017

   Zapraszamy do zgłaszania udziału w XI Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, który w tym roku odbędzie się 10 grudnia w Pałącu w Krotoszycach. Karta zgłoszeniowa w załączniku. Czekamy na zgłoszenia zespołów, kolędników, chórów i solistów chcących wystąpić podczas Jarmarku.

 

Małgorzata Świderska

członek zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie

 

Załącznik:

pdfFormularz_zgłoszeniowy

COPYRIGT Urząd Gminy Zagrodno FREE JOOMLA TEMPLATES